Šta je to Aplikativni softver?

Aplikativni softver koji vam naš studio nudi je zapravo program izrađen po narudžbi. Zahvaljujući individualnom pristupu naručitelju, u mogućnosti smo uspješno analizirati svaku poslovnu aktivnost, te u saradnji sa klijentom zajednički pronaći način kako bi se ta ista aktivnost mogla obavljati efikasnije. Obzirom da su računar i računarski programi nezaobilazni dio radne okoline u današnjem društvu, ovaj cilj je često moguće ostvariti uvođenjem novih sofverskih rješenja koja će olakšati poslovanje.

Opis procesa izrade programa:

Zavisno od potreba i želja naručitelja, razvijamo softverska rješenja koja će, upravo zahvaljujući svojoj prilagođenosti, omogućiti postizanje boljih poslovnih rezultata. Najvažnije karakteristike takvih programa su: uska specijaliziranost, konfigurabilnost, izostavljanje nepotrebnih opcija, intuitivno sučelje, te lakoća upotrebe. Na kraju krajeva, program je "napravljen po želji" naručitelja, te se po prvi put pojavljuje prilika da se računar prilagodi čovjeku, a ne obratno!

Naručitelj je oslobođen bilo kakvih obaveza i rizika. Na osnovu potreba klijenta, mi ćemo izraditi prvu verziju programa potpuno besplatno! U slučaju da ona zadovolji klijetnova očekivanja, pristupa se dogovoru o konačnom proizvodu i načinu njegove finalizacije. Ovisno o kompleksnosti samog programa, moguća je izrada više nedovršenih verzija da bi se olakšao proces izrade.

Nakon završetka izrade programa, nudimo vam mogućnost savjetovanja pri nabavci odgovarajuće opreme, punu podršku tokom rada sa programom, ispravljanje grešaka i izmjene u samom programu.

Proces izrade programa:

Proces izrade računarskog programa nije jednostavan, no uz sardnju naručitelja i realizatora, može se završiti i brzo i kvalitetno. Glavne faze izrade programa su:

• Prvi korak u procesu izrade programa po narudžbi je definiranje problema. Zadatak naručitelja je da nam opiše problem. Količina potrebnih informacija o problemu je različita od slučaja do slučaja, te je kvalitetna saradnja između nas i naručitelja u ovoj fazi nužna.

• To je ujedno i jedini dio procesa u kojem Vi, kao naručitelj, imate bilo kakvih obaveza! Sve ostalo je pod našom kontrolom. Na Vama je samo da se opustite i sačekate da Vaš program bude završen.

• Prijedlog rješenja se tokom prethodnog koraka iskristalizirao, kada su, prilikom prikupljanja informacija, naši programeri stekli predodžbu o tome kako bi budući program trebao izgledati i funkcionirati. Prijedlog rješenja, koji je još uvijek samo gruba skica konačnog rješenja, šalje se na uvid naručitelju radi njegovih eventualnih sugestija o izmjenama i dopunama, u skladu sa njegovim željama i potrebama.

• Prva verzija programa izrađuje se na osnovu prijedloga rješenja. Ovo je ujedno i najvažniji i najzahtjevniji dio cijelokupnog procesa; sada se stvara završni proizvod. Ova se faza uglavnom odvija bez učešća naručitelja, iako je naručitelju, ukoliko to želi, omogućen uvid u istu. Prva verzija programa se nakon završetka daje na uvid naručitelju kao nepotpuna, tzv. beta-verzija finalnog proizvoda. Tokom evaluacijskog perioda, naručitelj je također u mogućnosti da predloži izmjene i poboljšanja u proizvodu (programu), nakon čega daje zeleno svijetlo za završetak programa.

• Treba napomenuti da je, ovisno o kompleksnosti programa, moguće više puta davati nedovršene verzije na uvid naručitelju.

• Proces se završava izradom završne verzija programa. Kada je naručitelj zadovoljan predstavljenim proizvodom, proizvod se finalizira: dodaju se preostale opcije, izrađuje se instalacijska procedura, ugrađuje se sustav za pomoć i dokumentacija, te se završna verzija predaje naručitelju.

Cijenu programa nije moguće unaprijed fiksno definisati. Cijena ovisi o velikom broju faktora, i stvar je dogovora uzmeđu nas i naručioca. Nepromjenjiv je jedino način plaćanja: 50% dogovorenog iznosa nakon završetka prve verzije programa, te 50% nakon završetka programa.

Molimo vas da razmotrite sve prednosti koje Vam APLIKATIVNI SOFTVER pruža. Ukoliko ste zainteresovani, kontaktirajte nas da dogovorimo dolazak našeg agenta u Vaše prostorije, radi detaljnijeg pojašnjenja i prezentacije naših do sada uspješno izrađenih softvera. Našu referenc listu, kao i više informacija o nama, možete pronaći na web stranici: www.dizajn.ba.