Brandiranje proizvoda i usluga počinje kvalitetnim grafičkim dizajnom. Na taj način klijenti će naučiti cijeniti Vaše proizvode i usluge, te ih razlikovati od konkurentskih.

Koristeći odličan grafički dizajn usmjeren na ostvarivanje Vaših poslovnih ciljeva, želimo u potpunosti razviti vašu brand strategiju i dosljedno promicati Vaše proizvode i usluge.

Nudimo Vam: kreiranje kompletnog vizuelnog identiteta, dizajn logotipa, grafičko oblikovanje reklamnih materijala, brošura i kataloga, priprema za štampu, usluge direktnog marketinga... Također Vam možemo ponuditi i dizajn: letaka, prospekata, memoranduma, koverti, vizit kartica, plakata, pozivnica, monografija, godišnjih izvještaja, poslovnih mapa...

Molimo vas da razmotrite sve prednosti koje Vam pruža GRAFIČKI DZAJN. Ukoliko ste zainteresovani, kontaktirajte nas da dogovorimo dolazak našeg agenta u Vaše prostorije, radi detaljnijeg pojašnjenja i prezentacije naših do sada uspješno izrađenih softvera. Našu referenc listu, kao i više informacija o nama, možete pronaći na web stranici: www.dizajn.ba.